לוח האגף

האגף לחינוך קדם יסודי

כללי

דבר מנהלת האגף

הודעות ועדכונים

צוות לוח "נכון לעכשיו" למידה מרחוק מאחל לך ולבני משפחתך שנה טובה ומבורכת!

תכנית הרצאות

תכנית תשע"ח

WCAG 2.0 (Level AA)