לוח האגף

האגף לחינוך קדם יסודי

כללי

דבר מנהלת האגף

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA