לוח האגף

האגף לחינוך קדם יסודי

כללי

דבר מנהלת האגף

פרסומים להרצאות

הזמנה למפגש מקוון למחנכי הגיל הרך "חוקרים חלל בגן" עם ד"ר איילת ויצמן

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA