לוח האגף

האגף לחינוך קדם יסודי

כללי

דבר מנהלת האגף

פרסומי לוח

לוח נכון לעכשיו דצמבר עומד לרשותכם

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA